Skip to content

วิธีกำจัดเห็บหมัดแมว

 • by

วิธีกำจัดเห็บหมัดแมว ปรสิตร้ายทำลายน้องเหมียว

วิธีกำจัดเห็บหมัดแมว เห็บหมัดเป็นแมลงปรสิตที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะแมว เห็บหมัดจะดูดเลือดจากสัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร ทำให้เกิดอาการคันและระคายเคือง นอกจากนี้ เห็บหมัดยังอาจนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว เห็บหมัดสามารถวางไข่ได้ประมาณ 20-30 ฟองต่อครั้ง ไข่เห็บหมัดจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการฟักตัว ตัวอ่อนเห็บหมัดจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย เห็บหมัดจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการดูดเลือดจนอิ่มและวางไข่ ดังนั้น การกำจัดเห็บหมัดอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ แนะนำให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะไม่เห็นเห็บหมัดบนตัวแมวและบริเวณที่แมวอาศัยอยู่

ลักษณะของเห็บหมัดแมว

เห็บหมัดแมวเป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ เห็บหมัดจะอาศัยอยู่ตามขนของแมว เมื่อดูดเลือดแล้วจะมีขนาดโตขึ้นเป็น 5-8 มิลลิเมตร

วงจรชีวิตของเห็บหมัดแมว

1.ไข่ เห็บหมัดตัวเมียจะวางไข่ประมาณ 15-20 ฟอง ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน 1-2 สัปดาห์

2.ตัวอ่อน ตัวอ่อนจะกินเศษอาหารจากมูลของเห็บหมัดตัวอื่น ๆ

3.ดักแด้ ตัวอ่อนจะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยภายในดักแด้ประมาณ 1-2 สัปดาห์

4.ตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยจะออกมาจากดักแด้และหาสัตว์เลี้ยงเป็นโฮสต์

วิธีกำจัดเห็บหมัดแมว ฉบับทาสแมว 

1. กำจัดเห็บหมัดแมวบนตัวสัตว์เลี้ยง

เห็บหมัดแมวเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะแมว เห็ดหมัดแมวจะเกาะติดกับขนของสัตว์เลี้ยงและดูดเลือด ทำให้เกิดอาการคันและระคายเคือง วิธีการกำจัดเห็ดหมัดแมวบนตัวสัตว์เลี้ยง มีดังนี้

 • ใช้ยาหยอดเห็บหมัดสำหรับสัตว์เลี้ยง ยาหยอดเห็บหมัดจะช่วยกำจัดเห็ดหมัดแมวทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ยาหยอดเห็บหมัดมีให้เลือกหลายชนิด มีทั้งแบบหยดหลังและแบบกิน
 • ใช้ยาฉีดพ่นกำจัดเห็บหมัดสำหรับสัตว์เลี้ยง ยาฉีดพ่นกำจัดเห็บหมัดจะช่วยกำจัดเห็ดหมัดแมวทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ยาฉีดพ่นกำจัดเห็บหมัดควรใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
 • อาบน้ำสัตว์เลี้ยงด้วยแชมพูกำจัดเห็บหมัด แชมพูกำจัดเห็บหมัดจะช่วยกำจัดเห็ดหมัดแมวตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถใช้ร่วมกับยาหยอดเห็บหมัดหรือยาฉีดพ่นกำจัดเห็บหมัดได้

2. กำจัดเห็บหมัดแมวในบ้าน

เห็บหมัดแมวสามารถแพร่กระจายไปยังบริเวณต่างๆ ภายในบ้านได้ วิธีการกำจัดเห็บหมัดแมวในบ้าน มีดังนี้

 • ดูดฝุ่นและถูพื้นเป็นประจำ เห็ดหมัดแมวและไข่ของเห็ดหมัดแมวสามารถอาศัยอยู่ในฝุ่นและบนพื้นได้ การดูดฝุ่นและถูพื้นเป็นประจำจะช่วยกำจัดเห็ดหมัดแมวและไข่ของเห็ดหมัดแมว
 • ใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบมีถุงเก็บฝุ่น เห็ดหมัดแมวสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายวันในฝุ่น การดูดฝุ่นแบบมีถุงเก็บฝุ่นจะช่วยกำจัดเห็ดหมัดแมวได้หมดจด
 • ซักและอบผ้าที่สัตว์เลี้ยงใช้เป็นประจำ เห็ดหมัดแมวสามารถอาศัยอยู่บนผ้าได้ การซักและอบผ้าที่สัตว์เลี้ยงใช้เป็นประจำจะช่วยกำจัดเห็ดหมัดแมวได้
 • ฉีดพ่นยากำจัดเห็บหมัดสำหรับบ้าน ยากำจัดเห็บหมัดสำหรับบ้านจะช่วยกำจัดเห็ดหมัดแมวและไข่ของเห็ดหมัดแมวในบ้าน ควรใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

3. ป้องกันเห็ดหมัดแมว

เห็บหมัดแมวสามารถแพร่กระจายได้ง่าย การป้องกันการกำจัดเห็ดหมัดแมวที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เห็ดหมัดแมวเข้ามาในบ้าน วิธีการป้องกันเห็ดหมัดแมว มีดังนี้

 • พาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ สัตวแพทย์สามารถแนะนำวิธีป้องกันเห็ดหมัดแมวที่เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงของคุณ
 • ใช้ยาหยอดเห็บหมัดสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นประจำ ยาหยอดเห็บหมัดจะช่วยป้องกันเห็ดหมัดแมวเข้ามาติดตัวสัตว์เลี้ยง
 • ห้ามปล่อยให้สัตว์เลี้ยงออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็น เห็ดหมัดแมวสามารถแพร่กระจายจากสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้
 • หากพบเห็ดหมัดแมวบนตัวสัตว์เลี้ยงหรือในบ้าน ควรรีบกำจัดโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เห็ดหมัดแมวแพร่กระจายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ